top of page

Họ và tên: Văn Hường Mìn

Sinh năm: 2021

Giống chó: Phốc sóc (Pomeranian)

Nơi sinh sống: Việt Nam

Tích cách: Yêu màu hồng và ghét sự giả dối

Quản lý bởi Ban Truyền thông Saint Lhom.

MÌN KHÙM

Linh vật của Saint Lhom, nhưng mà nó bị khùm.

bottom of page